Start Filter

Filter

Vi tillverkar egna och säljer andra tillverkares filter som täcker de flesta förekommande filtreringsbehov inom bl.a. pappersindustrin, värmeverk, sjukvården, vattenbehandling/reningsverk, processindustrin och livsmedelsindustrin. Tillverkningen omfattar allt från korgfilter för grövre filtreringsbehov, till pås- och patronfilter för finfiltrering. Dessa levereras måttbeställda och anpassade efter kundens önskemål, samt CE-märkta om så krävs. Vi erbjuder också automatiska självrensande filter för både små och stora flöden. I sortimentet finns även filterpatroner och filterpåsar som räknas till top of the line.

Checklista för val av filter
För att kunna välja det bästa filtret för ditt filterproblem är det bra om du kan ge oss så mycket information som möjligt. Viktiga data för detta är:

 • Typ av anläggning/fabrik
 • Beskrivning av systemet
 • Beskriv vilka problem som finns med nuvarande system
 • Vilket media skall filtreras (vätska, gas, …)
  • Temperatur (max/arbetstemp.)
  • Viskositet
  • pH
 • Tryck i systemet (max/min och arbetstryck)
 • Flöde
 • Kontinuerlig eller batchfiltrering
 • Anslutningsdimension och typ (flänsad, gängad, svetsad)
 • Filtreringsgrad (Nominell eller Absolut)
 • Minsta öppning vilket mediat passerar efter filtrering
 • Materialkrav
  • I filterhus
  • I filterpatron, filterpåse, filterkorg etc.

 

Bland våra kunder av filter finns:

 • Siemens
 • Stora Enso
 • Perstorp
 • Metsä Board
 • Borealis
 • SSAB
 • Fortum

Kontakta oss

Lars Olsson

VD
0303-20 87 22
lars.olsson@metodsvets.se

Per Kalén

Service / Sälj
0303-20 87 05
per.kalen@metodsvets.se

Dan Söderquist

Konstruktion / Sälj
0303-20 87 16
dan.soderquist@metodsvets.se

Lars Ekberg

Sälj
072-3207570
lars.ekberg@metodsvets.se