Start Nyheter Filtreringslösningar från Lenzing Technik

Filtreringslösningar från Lenzing Technik

Lenzing Technik täcker många applikationer inom vätskefiltrering till processindustrin. Med det helautomatiska backspolande filtret OptiFil bryter man dagligen nya gränser för filtreringsnivåer och öppnar upp för nya applikationer. Sedan länge är man etablerade inom de klassiska filtreringsbehoven som intagsvatten, skydd för värmeväxlare, pumpar, spraydysor med mera. Med applikationer som Turbinkondensat, Rökgaskondensat, Sockerfiltrering, visar man bredden på funktionen av ett OptiFil filter. Lenzing Techniks produktutbud av självrenande filter finns även för hög- och medelviskösa vätskor.

Förutom det helautomatiska filtret OptiFil så finns CanFil av typen ”candel-filter” för grövre filtreringen med backspolningsteknik samt ScrapeFil som fungerar som ett knivfilter som är lämpligt för mer viskösa vätskor som färg, lack och olja.

Lenzing produktprogram innehåller även ett fullt sortiment av filterpåsar, filterpatroner och filterhus till dessa. Med produkter som HisoFil för vätskor med extremt högt partikelinnehåll och DoubleFil som ger fördubblad filteryta i ett vanligt påsfilterhus ligger man även här i framkant av tekniken.

För hjälp med val av produkt till just din applikation är ni välkomna att kontakta vår försäljningsavdelning.

Om OptiFil
OptiFil är ett självrenande filter av backsspolnings typ som använder den filtrerade vätskan till att backspola och därmed rensar sig själv. OptiFil är ett filter för låg och medelviskösa vätskor som vatten, lättare oljor, viss färg, socker med mera. OptiFil klarar höga partikelinnehåll med upp till 10 000 ppm samt ger en extremt låg s.k. backspolningsförlust vid rensning. OptiFil kan utrustas med filterfinhet ner till 1µm, ett filterbyte är extremt enkelt att göra tack vare OptiFil’s unika konstruktion och denna konstruktion är också anledningen till att OptiFil kan filtrera vid så låga µm-tal som 5µm och nedåt. OptiFil finns i ett flertal storlekar med flöde från 5 – 1500 m3/timme

Kontakta oss

Lars Olsson

Försäljning
0303-20 87 22
lars.olsson@metodsvets.se

Lars Ekberg

Försäljning
072-3207570
lars.ekberg@metodsvets.se