Start Nyheter Ombyggnad av tankar för härdsalter

Ombyggnad av tankar för härdsalter

Metodsvets Filter har genomfört en omkonstruktion av tankar i SKF´s härdanläggning i Göteborg. Arbetet har resulterat i att en viss typ av tankar med härdsalter idag tål högre temperaturer än tidigare. Parallellt med detta projekt har även en omkonstruktion och ombyggnad skett av tankarna för att effektivisera utpumpningen av härdsalter. Ombyggnaden sker för närvarande succesivt av Metodsvets Filter på de olika tankarna i anläggningen.

All konstruktion, tillverkning och montage sker under kontroll av en tredjepart (Kiwa Inspecta)

Kontakta oss