Start Service

Service

Förutsättningen för ett väl fungerande filter avgörs av servicegraden. Vårt serviceprogram för självrensande automatfilter innebär att enheten demonteras, rengörs, kontrolleras visuellt och slitdelar byts ut. Proceduren avslutas alltid med en funktionskontroll. Efter avslutad service skrivs en servicerapport som lämnas till kund. Rapporten är lämplig att hänvisa till vid framtida servicetillfällen.

Fördelarna med kvalificerad service visar sig genom att filtret håller den beräknade funktionsnivån och att samma filter inte orsakar onödiga driftstörningar med extrakostnader som följd.

För att hålla nere servicekostnaderna för dig som kund planerar vi in serviceresor inom samma region och tidsrymd. Vi ringer helt enkelt upp dig när vi vet att det börjar bli dags att se över filtren och hör oss för om servicebehovet. Det går givetvis bra att kontakta oss direkt för att ställa frågor och beställa en servicetekniker.

Kontakta oss

Per Kalén

Service / Sälj
0303-20 87 05
per.kalen@metodsvets.se